személyiségtesztem - Andrew's life

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Én-Tény > CV-k

2015 január 6-án az álláskeresési folyamat részeként elvégeztem az egyik cégnél egy személyiségtesztet, aminek íme az eredménye, ami nem rossz vagy jó, egyszerűen csek egy levont következtetés a válaszaimból.
Mivel őszintén válaszoltam a kérdésekre, ennek megfelelően azt kell mondjam, hogy leírtakkkal nagy mértékben egyetértek, jól adja vissza a személyiség profilomat...

VISSZAJELZÉS A JELÖLT SZÁMÁRA AZ

ORIENTÁCIÓS PROFIL EREDMÉNYÉRŐL

POP™


Személyes tulajdonságainak és szakmai erősségeinek áttekintése


TartalomLap
Személyes erősségek/karrier követelmények2Milyen munkát keressen/kerüljön el3András Suszter, 2015. január 6.

©1993-2007, Selection Testing Consultants Intl Ltd 

Személyes erősségek/karrier követelmények


A vállalkozói vagy háttértámogatói szerepek szempontjából

Ön rendkívül versengő, vállalkozó, asszertív, agresszív, keményfejű, elszánt és céltudatos. Személyes és munkával kapcsolatos céljai eléréséhez új és kreatív módszereket vet be, saját teljesítményével kapcsolatban pedig önértékelő, némelykor kritikus. Ha ismeri a közelebbi és távolabbi célokat és a követelményeket, képes saját tervet összeállítani, idejével jól gazdálkodni, és célkitűzései érdekében a napi tennivalók által megkívánt erőfeszítésekre koncentrálni. Mivel az önálló munkavégzés az Ön számára nagyon is természetes, érdemes a képességeit formális továbbképzéssel és a munkavégzés közben szerzett tapasztalatok tudatosításával csiszolni.

Stílusa és a különféle motivációk erőssége szempontjából

Az emberek úgy látják, hogy Önt nagy mértékben a mások jólétéért való őszinte aggodalom motiválja. Továbbá olyan embernek tartják, akiben megvan minden szükséges tulajdonság néhány olyan jellegű nagyon értelmes célkitűzés eléréséhez, melyeknek egyúttal fő jellemzője a magas egyéni jövedelem. Ahhoz, hogy eljusson a képességeinek megfelelő szintre, és emberi és anyagi vonalon egyaránt megelégedett lehessen, tűzze ki pályafutásának céljául egy olyan szervezetben betöltött állás megszerzését, melynek programjában valódi emberi és/vagy társadalmi értékek megvalósítása is szerepel, és ahol sok esetben izgalmas, különleges, nagy igényeket támasztó feladatokat vállalhat, melyek sikeres teljesítése megtermi jutalmát.

Függetlensége vagy a csapattagság igénye szempontjából

Ön együttműködő, készséges, ügyes és lelkiismeretes ember. Hatékony munkavégzésre képes egy jól szervezett csoportban, ahol ugyanakkor egyéni kezdeményezései is helyet kaphatnak. Elfogadja a tréninggel egybekötött ellenőrzéseket tevékenysége elején, bizonyos tapasztalatok megszerzése után azonban kevesebb ellenőrzést lát szívesen.

A szakma humán oldalához való viszonya szempontjából

Ön rendkívüli mértékben barátkozó hajlamú, szórakoztató, vidám, szívélyes és társaságkedvelő. Azonkívül, hogy jó társalgó, jól érzi magát új emberek között, nagyra tartja a társas érintkezést és könnyen barátkozik. Általánosságban szólva Ön a vállalat ideális képviselője; sokféle eltérő egyéniséggel is szívesen kommunikál a legkülönbözőbb beosztásokban. Mivel ilyen rendkívüli mértékben barátkozó hajlamú, ez arra is utal, hogy bizonyos fokig érzékeny a visszautasításra.

A szakma műszaki és gyakorlati oldalához való viszonya szempontjából

Ön meglehetősen logikus gondolkodású, megfontolt, elemző hajlamú, tényekhez ragaszkodó és gyakorlatias ember. Az Önhöz hasonló emberre ösztönzőleg hat az olyan munkakör, ahol szellemi és elméleti problémák megoldásával kell foglalkozni. Érzéke van a műszaki orientációjú és részletekbe hatoló munkákhoz. Szívesen tesz eleget olyan kihívásoknak, melyeken keresztül egy Önt érdeklő területen új információkra tehet szert és hasznosíthat, mert ezeket önmagukban is értékesnek tartja.


 

Milyen munkát keressen/kerüljön el


Milyen munkát keressen/Milyen pályák illenek leginkább Önhöz?

+ Keresse azokat a lehetőségeket, ahol munkájának struktúráját maga szabhatja meg, s időgazdálkodási és tevékenységtervezési tréningeken keresztül fejlessze alkalmasságát az önálló munkavégzésre. Különösen értékes Önnek, ha lehetősége van nap mint nap erőfeszítéseket tenni a munka területén, mivel tudja, hogy a következetes és kitartó munka produktivitás és elismerés formájában meghozza gyümölcsét.

+ Személyes elégedettsége és egyéni teljesítőképessége szempontjából Önnek azok a pálya-irányok a legígéretesebbek, ahol olyan kihívást jelentő feladatokon van a hangsúly, melyekben valódi értéket talál a mások javára nyújtott értékes és mások által is értékelt szolgáltatásokban.

+ Találjon olyan munkakört magának, ahol egyrészt csapatjátékosként is szerepelhet, s ahol ugyanakkor - mivel azt érdekesnek és jövedelmezőnek találja - önállóan is dolgozhat, és gyakorolhatja kezdeményezőkészségét.

+ Olyan alkalmazást vállaljon, ahol naponta sok emberrel találkozhat. Olyan munkakör ideális az Ön számára, ahol a közvetlen személyközi érintkezésen és a külső kapcsolatok ápolásán van a hangsúly.

+ Kielégítő az a munkahely, ahol bizonyos szinten helye van a tanulásnak és a technikai beállítottságnak. Az Ön számára az is vonzó, ha lehetőséget kap kreativitása kiélésére és újonnan szerzett ismeretei gyakorlati alkalmazására.


Milyen munkát kerüljön el/Milyen pályák nem illenek Önhöz?

- Kerülje a szigorúan és mereven strukturált munkakörülményeket. Az Ön számára túl szűkre szabottak lehetnek az olyan munkakörök, ahol nincs helye munkája egyéni megtervezésének és az önálló munkavégzésnek. Igyekezzen elkerülni az olyan munkaköröket, amelyek esetleg korlátozzák önálló munkavégzési képességeinek fejlődését, ami pedig Ön számára nagyon fontos személyes produktivitása és a munkán keresztül szerezhető megelégedettség érzete miatt.

- Ne fogadjon el olyan pozíciót, ahol a szolgáltatásorientáció szintje alacsony. Ha a vállalatnál az a szokás, hogy mindenki egyforma jutalmazásban részesül, függetlenül az egyéni erőfeszítésektől és eredményektől, egészen valószínűtlen, hogy Önt az ottani „produktivitás" elégedettséggel töltse el.

- Kerülje az olyan beosztást, amelyben Ön mindig csak beosztott maradhat, vagy ahol viszonylag jelentéktelen tagja lesz egy munkaközösségnek. Kerülje azokat a beosztásokat, amelyek túlságosan strukturáltak, és amelyekben kevés alkalom mutatkozik egyéni kezdeményezésekre.

- Ne vállaljon foglalkoztatást ott, ahol Ön el van szakítva az emberektől. Egy olyan munkakör, amelyben nincs jelen a társas érintkezés eleme, az Ön számára nem ösztönző és nem éri meg.

- Ne vállaljon olyan munkakört, amely az Ön számára nem jelent szellemi kihívást, ahol nem léphet fel kreatív módon, és amely nem szolgálja előmenetelét szakmailag vagy a gyakorlatban.  
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz